Firma VESELÝ & ŽEMLIČKA, s.r.o. vyhlašuje politiku integrovaného systému managementu vztahující se k činnosti v oboru:

- Realizace staveb jejich změn a odstraňování
- Výstavba rodinných domů na klíč

POLITIKA KVALITY

Vedení firmy usiluje o neustálé zlepšování služeb zákazníkům. K tomu se zavazuje:

- Uplatňovat a zlepšovat integrovaný systém řízení, který umožní kvalitní plnění požadavků zákazníků a všestranné zlepšování    činnosti firmy.
- Plánovat a zabezpečovat opravy a udržování firemní infrastruktury a v návaznosti na kvalitativní požadavky na produkt zajišťovat    její přiměřenou obnovu a modernizaci.
- Zlepšovat a optimalizovat organizaci práce, pracovní postupy a kvalifikaci zaměstnanců. Důsledně uplatňovat vstřícný přístup
  k zákazníkům a vést zaměstnance k vědomí, že každý zaměstnanec je odpovědný za svou práci a službu pro zákazníka.
- Vytvářet a udržovat pracovní podmínky pro zaměstnance tak, aby jejich zaměstnání ve firmě pro ně bylo perspektivní a prestižní.
- Realizací kvalitního produktu a dosahováním vysoké produktivity práce, zajistit zdroje pro další rozvoj firmy.

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Firma se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na životní prostředí a dále:

Ochrana půdy, vody a ovzduší:
- Chránit půdu a vodu před úniky ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů, minimalizovat znečištění ovzduší emisemi.

Prevence a řešení havarijních situací a opatření:

- Firma se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na    životní prostředí a dále: Ochrana půdy, vody a ovzduší:

Vztah k zákazníkům a veřejnosti:

- Usilovat o dobré jméno firmy dané vstřícným přístupem k zákazníkům a dodržovat zásady ochrany životního prostředí
  a plnit závazek souladu činnosti firmy s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se vztahují
  k jejím environmentální aspektům.
- Informovat zákazníky, dodavatele a veřejnost o svých závazcích v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí
  na internetových stránkách

 Platnost od 1. 4. 2009

bystolic savings card program generic for bystolic coupons for bystolic
cialis dosing for ed cialis dosage and side effects
naproxen mylan link naproxen nsaid
motilium eureka site motilium
levodopa carbidopa entacapone bioequivalence stalevo carbidopa levodopa entacapone carbidopa levodopa entacapone combination
motilium cena neryx.com motilium lekarna
erythromycin side effects stomach pain erythromycin spc emc erythromycin side effects stomach pain
abortion pics sfmcouriers.com how much is it for an abortion
fluconazol 02 comprimidos fluconazol dosering fluconazol wirkungsdauer

Grafický návrh webových stránek vytvořilo GRAFICKÉ STUDIO - VISUAL IDENTITY | Nabízíme komplexní služby v oblasti designu www.visualidentity.cz | kontaktujte nás info@visualidentity.cz